От понеделник до неделя (9:30 - 22:30):

2 играчи - 40 лв
3 играчи - 45 лв
4 играчи - 60 лв
5 играчи - 75 лв

Плащането се извършва на място.